Monday, November 12, 2007

ခရိုင္မႉး. ေနာက္ဆံုးထုတ္ အမိန္႕အေပၚထင္ျမင္ခ်က္မ်ား

ခရိုင္မႉးလက္မွတ္ပါ ၂၆/၁၀/၀၇ ရက္စြဲျဖင့္ ထုတ္ျပန္ ထားေသာအမိန္႕ေၾကာ္ျငာတြင္ ျမန္မာ အပါအ၀င္ ႏိုင္ငံျခားသား အလုပ္သမား မ်ားသည္ စမြတ္စာခြန္ ခရိုင္ မဟာခ်ိဳင္ ေဒသတြင္ ေျမာက္ မ်ား စြာ ေရာက္ရွိ ေနျပီး ထို လူမ်ားထဲ တြင္လည္း အလုပ္လုပ္ခြင့္ လက္မွတ္ (ဘတ္) ရွိသူေရာ မရွိ သူပါ အထူးသျဖင့္ ျမန္မာျပည္သား မ်ားစြာ ရပ္ကြက္ မ်ားတြင္ ပ်ံ႕ႏွံ႕ ေနထိုင္ေန ၾကပါသည္၊ ထိုသို႕ ေနထိုင္ မႈေၾကာင့္ ေနာက္ဆက္တြဲ ျပသနာ အက်ိဳးဆက္အျဖစ္ က်န္းမာေရး။ ႏိုင္ငံမဲ့ ကေလးမ်ား။ ဒုစရိုက္ မႈခင္းမ်ား။ ဥပေဒ ခ်ိဳးေဖါက္မႈ မ်ားအျပင္ ယခုေနာက္ဆံုး ရိုးရာယဥ္ ေက်းမႈ ပြဲေတာ္မ်ား က်င္းပ ျပဳလုပ္ ေနၾကျပီး သူတို. ယဥ္ေက်းမႈ မ်ားကို ျဖန္႕ျဖဴး ေနၾက ပါသည္၊ထိုအခ်က္ မ်ားမွာ ႏိုင္ငံေတာ္ တည္ၿငိမ္ေရးႏွင့္ အစိုးရ. ငဲ့ညွာ ေထာက္ထားေသာ အားျဖင့္ ေခတၲခဏ ေနထိုင္ လုပ္ကိုင္ခြင့္ ေပးထားျခင္း ရည္ရြယ္ခ်က္ ကိုလည္း ထိခိုက္ ေစပါသည္၊
ထို႕ေၾကာင့္ အလုပ္ရွင္မ်ား။ အလုပ္ရံုမ်ား အားလံုးသည္ မိမိတို႕ တာ၀န္ယူ ထားေသာ ႏိုင္င ံ ျခားသား အလုပ္သမားမ်ား အျပဳအမူမ်ားကို ဥပေဒႏွင့္ ကိုက္ညီစြာ လိုက္နာရန္ ထိန္းခ်ဳပ္ တင္းက်ပ္ ထားရမည္၊ က်ဴးလြန္ ခ်ိဳးေဖါက္ပါက ဥပေဒအရ ျပတ္သားစြာ အေရးယူျခင္း ခံရမည္၊ ႏိုင္ငံျခားသား အလုပ္သမားမ်ား မည္သည့္ အထိမ္းအမွတ္ ရိုးရာ ယဥ္ေက်းမႈ ပြဲေတာ္ ကိုမွ ျဖန္႕ျဖဴး က်င္းပခြင့္ ေပးမည္ မဟုတ္ပါ၊

စမြတ္စာခြန္ခရိုင္မႉး
ႏိုင္၀ီရယြတ္ အီယမ္အမ္ဖါ


အထက္ပါ စာစုမွာ စမြတ္စာခြန္ ခရိုင္မႉး အမိန္႕ေၾကာ္ျငာစာကို ျမန္မာဘာသာျဖင့္ အနီးစပ္ ဆံုးျဖစ္ေအာင္ ဘာသာ ျပန္ဆိုထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္၊ ထိုစာပါအခ်က္မ်ားႏွင့္ ျမန္မာ အလုပ္သမား ႏွင့္ ဆိုင္ေသာ အျခား အခ်က္မ်ားကို အလုပ္သမား တစ္ဦး အေနျဖင့္ ခြဲျခား တင္ျပ သြားပါမယ္၊ ပထမဆံုး ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား ထိုင္းႏိုင္ငံအတြင္း ၀င္ေရာက္ အလုပ္ လုပ္ကိုင္ ခဲ့တာကို ျပန္ျပီး ၾကည့္ရေအာင္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းမွာ အဆင္မေျပ မႈေပါင္း မ်ားစြာေၾကာင့္ ေရွးဦးစြာ ထိုင္းနဲ႕ နယ္ေျမခ်င္း နီးစပ္ေနတဲ့ မြန္။ ကရင္။ ထား၀ယ္။ ရွမ္း အစ ရွိတဲ့ ေဒသ မ်ားက အခ်ိဳ႕ ေတြဟာ လြန္ ခဲ့တဲ့ ၁၅ႏွစ္ေက်ာ္ ကာလေတြမွာ ၀င္ေရာက္ အလုပ္ လုပ္ကိုင္ ခဲ့ၾက ပါတယ္၊ ထိုင္းႏိုင္ငံ ဟာလည္း ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ ေနတဲ့ အခ်ိန္ ကာလ ျဖစ္တာေၾကာင့္ ေရလုပ္ငန္း။ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္း ေတြမွာ လူ အင္အား မ်ားစြာ လိုေနခ်ိန္နဲ႕ တိုက္ဆိုင္ၿပီး အလုပ္ေတြအဆင္ေျပခဲ့ၾကပါတယ္၊ ဒီထဲက အဆင္မေျပမႈေတြ။ အလိမ္ခံ။အႏွိမ္ခံခဲ့ရတာေတြကို မေျပာေတာ့ပဲ ၿခံဳငံုၿပီးဆက္ေျပာသြားပါမယ္၊ အဲဒီေနာက္မွာေတာ့ အထက္ ေဖၚျပပါ မြန္။ကရင္ အစရွိတဲ့ေဒသေတြကေန လူေပါင္း သိန္း ဂဏန္းနဲ႕ ခ်ီၿပီး အလုပ္သမားေတြ တေျဖးေျဖး၀င္ ေရာက္လာခဲ့ၾကပါတယ္၊ အဲဒါကလည္း အလုပ္သမားလိုအပ္ခ်က္ေတြေၾကာင့္ပဲျဖစ္ပါတယ္၊ ဘာျဖစ္လို႕လဲဆို ေတာ့ ထိုင္းလူမ်ိဳးအမ်ားစုဟာ ခက္ခဲဲၾကမ္းတမ္းၿပီး လုပ္အားခနည္းတဲ့အလုပ္ေတြကို မလုပ္ၾကေတာ့ပဲ သန္႕ရွင္း။ သက္သာ။ ေပါ့ပါးတဲ့ အလုပ္ေတြကို ေျပာင္းလဲလုပ္ကိုင္ၾကတဲ့အတြက္ျဖစ္ပါတယ္၊

က်န္းမာေရးအေၾကာင္းကိုေျပာရရင္ေတာ့ ဒီထိုင္းႏိုင္ငံကိုလာၾကတဲ့လူေတြဟာ အလုပ္ၾကမ္း ေတြ လုပ္ရမယ္ဆိုတာ သိၿပီးသားပါ၊ ဒါေၾကာင့္မက်န္းမာေတြလူေတြ မလာၾကပါဘူး၊ ဒါ့အျပင္ လာရတဲ့ခရီးလမ္းေတြဟာ လဲ ၾကမ္းတမ္းခက္ခဲၿပီး ေတာေတာင္ေတြျဖတ္။ နယ္စပ္ကေန ကားထဲၾကပ္ ပိတ္သိပ္ၿပီး လာခဲ့ၾကရပါတယ္၊ တ ခ်ိဳ႕လူေတြဆိုရင္ လမ္းခရီးထဲမွာပဲ အသက္ဆံုးရႈံံး ခဲ့ရပါတယ္၊ ဒါေၾကာင့္ မက်န္းမာတဲ့ေရာဂါသည္မ်ိဳးဆိုရင္ ထိုင္းႏိုင္ငံထဲေရာက္ဖို႕ အလြန္ခက္ခဲ လွပါတယ္၊ ထိုင္းအစိုးရအေနနဲ႕ ျမန္မာအလုပ္သမားေတြဟာ ထိုင္းႏိုင္ငံ ထဲကို တီဘီ။ငွက္ဖ်ား။ ဆင္ေျခေထာက္ အစရွိတဲ့ေရာဂါေတြသယ္ေဆာင္လာပါတယ္လို႕ အစိုးရအဆက္ဆက္ စြပ္စြဲ ေျပာဆိုလာခဲ့ပါတယ္၊

ေကာင္းၿပီ။ ဘာေၾကာင့္ျမန္မာအလုပ္သမားေတြမွာ ဒီကူးစက္ေရာဂါေတြ ေတြ႕ၾကရပါသလဲ၊ အရင္ဆံုး ျမန္မာေတြ ၀င္ေရာက္ခဲ့ရပံုေတြကိုျပန္ၾကည့္ၾကရေအာင္၊ ျမန္မာအလုပ္သမားေတြဟာ နယ္စပ္ကေတာ ေတာင္ေတြကို ေန႕ညမေရြး လမ္းေလွ်ာက္လာခဲ့ရပါတယ္၊ ဒါ့အျပင္ လမ္းေၾကာင္း မွာ အေျခအေနမေကာင္းရင္ ႏွစ္ရက္ ကေန တစ္လ ေလာက္အထိၾကာေအာင္ ေတာထဲမွာပဲေန ရရာစားေသာက္ၿပီးေနခဲ့ၾကရပါတယ္၊ အဲဒီ အခ်ိန္အခါေတြဟာ ငွက္ဖ်ား အစရွိတဲ့ေရာဂါပိုးေတြ ကူးစက္ခံရဖို႕ အေကာင္းဆံုးအခ်ိန္အခါေတြပါပဲ၊ ထိုင္းႏိုင္ ငံအထဲကို ေရာက္တဲ့အခ်ိန္မွာလည္း က်န္းမာေရးနဲ႕ညီညြတ္တဲ့ အခန္းေတြ။ အိမ္ေတြမွာ ေနထိုင္ခြင့္ရၿပီး အစာ အဟာရေကာင္းေတြ စားေသာက္ရရင္ေတာ့ က်န္းမာစြာနဲ႕ဆက္ၿပီးအလုပ္လုပ္ႏိုင္မွာပါ၊ သို႕ေသာ္ ၾကပ္ပိတ္ ၿပီး ေလ၀င္ေလထြက္မရွိတဲ့ေနရာ အလုပ္ၾကမ္းၿပီး နားခ်ိန္နည္းတဲ့အလုပ္ေတြ စာနာစိတ္နည္းတဲ့ အလုပ္ရွင္။ ပြဲစားေတြနဲ႕ဆံုၿပီး အလုပ္မတရားခိုင္းခံထိၿပီဆိုရင္ေတာ့ အဲဒီအလုပ္သမားအေနနဲ႕ ေရာဂါေတြရေတာ့မွာေပါ့၊

ေဆးကုသမႈခံယူႏိုင္ဖို႕ဆုိတာကလဲ အလုပ္ရွင္အေပၚမွာအမ်ားၾကီးမူတည္ေနပါေသးတယ္၊ ထားပါေတာ့ ဒီေနရာမွာ အက်ယ္ခ်ဲ႕ေနရင္ စာမ်က္ႏွာေတြတိုးသြားႏိုင္တယ္။ ေနာက္မွပဲ ဒီအေၾကာင္းကိုထပ္တင္ျပသြားပါ မယ္၊ ျမန္မာေတြကသယ္ေဆာင္လာတဲ့ ေရာဂါဆိုတာေတြဟာ ေဆးကုသလို႕ရပါေသးတယ္၊ လူမႈပတ္၀န္းက်င္ ကိုမ်ားစြာထိခိုက္မႈမရွိႏိုင္ပါဘူး၊ ဒီစမြတ္စာခြန္ ခရိုင္(မဟာခ်ိဳင္)မွာဆိုရင္ ငွက္ဖ်ားေရာဂါပိုးကူးေစတတ္တဲ့ ျခင္ လံုး၀လံုး၀မရွိပါဘူး၊ ဒါေပမယ့္ ထိုင္းႏိုင္ငံကေန ျမန္မာအလုပ္သမားေတြဆီကို ကူးစက္ခံလိုက္ရတဲ့ အိတ္ခ်္အိုင္ ဗြီေအအိုင္ဒီအက္စ္ ေရာဂါကေတာ့ ကုရာနတၳိေဆးမရွိ ပဲ၊ ဘယ္သူေတြကပိုၿပီးနစ္နာလဲ စဥ္းစားၾကည့္ပါ၊ ေနာက္ထပ္ ေျပာခ်င္တာက အဲဒီေအအိုင္ဒီအက္စ္ေရာဂါကို ထိုင္းႏိုင္ငံထဲသယ္လာတဲ့ ဥေရာပ။အေမရိကႏိုင္ငံ ေတြကိုေတာ့ ဘယ္ထိုင္းအစိုးရကမွ အျပစ္ေျပာသံမၾကားရေသးဘူး၊ မေျပာရဲတာပဲလား။ က်ဳပ္ရဲ႕ဗဟုသုတ နည္းတာလားေတာ့မသိဘူးဗ်ိဳ႕၊

ကဲဒုစရိုက္မႈေတြ။ မူးယစ္ေဆး၀ါးေတြဘက္ကိုလွည့္ၾကရေအာင္၊ က်ဳပ္တို႕ မဟာခ်ိဳင္မွာ ထိုင္းေတြရဲ႕လု ယက္ေစာ္ကားမႈေတြပဲ ျမန္မာေတြက ေန႕စဥ္နဲ႕အမွ်ခံေနၾကရတာပါ၊ ျမန္မာေတြက ထိုင္းေတြကို လုယက္ေစာ္ကားဖို႕ဆိုတာ မရွိသေလာက္နည္းပါတယ္၊ ရာဇ၀တ္မွတ္တမ္းေတြမွာလဲ ျပန္ရွာၾကည့္ပါ၊ အထူးသျဖင့္ ျမန္ မာေတြက အိမ္ရွင္ႏိုင္ငံသားနဲ႕ ဘယ္ေတာ့မွ ရန္ၿပိဳင္ျဖစ္ဖို႕ မျပဳလုပ္ခဲ့ပါဘူး၊ ႏိုင္ငံတကာေဘာ္လံုးပြဲေတြမွာ ေတာင္ အိမ္ရွင္။ဧည့္သည္ ယွဥ္လို႕မရပါဘူး၊ ျမန္မာအခ်င္းခ်င္းသာ ရန္ျဖစ္မႈေတြ။ သတ္ျဖတ္မႈ ေတြရွိပါတယ္၊ ေနာက္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ သားေတြဟာ အလုပ္လာလုပ္ဖို႕ဆိုတဲ့ ဦးတည္ခ်က္ျပတ္ျပတ္သားသားရွိၿပီးသားပါ၊ ဒါ ေၾကာင့္ ယုတၲိ မရွိတဲ့စြပ္စြဲခ်က္ေတြကို ျပန္စဥ္းစားဖို႕လိုအပ္ပါၿပီ၊ မူးယစ္ေဆးဆိုရင္လည္း အဓိကျဖစ္တဲ့ ယာဘ ေခၚ ျမင္းေဆးေခၚ စိတ္ၾကြေဆးေတြ ပ်ံ႕ႏွံ႕ေနရတာ ျမန္မာ ျပည္သားေၾကာင့္ လို႕ ေျပာဖို႕ ခက္ပါတယ္၊ ျမန္မာျပည္သားေတြဟာ အလုပ္လုပ္ခြင့္လက္မွတ္(ဘတ္)ရွိတဲ့သူေတြေတာင္မွ ထိုင္း ႏိုင္ငံ အႏွံ႕အျပား ခရီးသြားလာခြင့္မရွိ ပါဘူး၊ ျမန္မာေတြေၾကာင့္လို႕ေျပာရင္ ယုတၲိမရွိပဲ အရမ္း ကာေရာ စြပ္စြဲမႈေတြသာျဖစ္ပါတယ္၊

ေနာက္တစ္ခုအဆိုးဆံုးက ရိုးရာယဥ္ေက်းမႈေတြနဲ႕ပက္သတ္ၿပီး စြပ္စြဲေျပာဆို ထား တာ ေတြျဖစ္ပါတယ္၊ ျမန္မာေတြရဲ႕ယဥ္ေက်းမႈ။ ထိုင္းေတြရဲ႕ယဥ္ေက်းမႈ အားလံုးဟာ ဗုဒၶဘာသာ ကို အေျခခံၿပီး ေပၚေပါက္လာတာျဖစ္ ပါတယ္၊ ေသေသခ်ာခ်ာ ျပန္ဆန္းစစ္ၾကည့္ရင္ အားလံုးနီးပါး တူညီေနပါတယ္၊ ျမန္မာအလုပ္သမားေတြ ထိုင္းႏိုင္ငံထဲမွာ စုေပါင္းက်င္းပတဲ့ ယဥ္ေက်းမႈပြဲေတာ္ ေတြဟာ ဘာေတြလဲ၊ ႏွစ္ကူးသၾကၤန္ပြဲ။ ၀ါဆိုပြဲ။ ၀ါကၽြတ္ပြဲ။ ကထိန္ပြဲ ဒါေတြပဲရွိပါတယ္၊ အဲဒီ ပြဲေတြအားလံုး ထိုင္းရိုးရာယဥ္ေက်းမႈမွာကိုက ရွိၿပီးသားေတြပါ၊ျမန္မာျပည္ သား သိန္းဂဏန္း နဲ႕ရွိ ေန တဲ့ ဒီမဟာခ်ိဳင္မွာ ကုသိုလ္ေရး ပြဲေတာ္ေတြ က်င္းပ ျပဳလုပ္တာ ေကာင္းသလား။ ဆိုးသ လား၊ ႏိုင္ငံေတာ္တည္ၿငိမ္ေရး ထိခိုက္ႏိုင္တယ္ဆိုတာ ဘာေၾကာင့္ပါလဲ၊ ေသခ်ာတာကေတာ့ အလွဴပြဲ ေတြကို ပိတ္ပင္တယ္ဆိုတာကေတာ့ လူ႕ယဥ္ေက်းမႈအရကို ေတာ္ေတာ္ေလးဆိုးေနပါၿပီ၊ ဘာသာ ေရး ရႈေဒါင့္ကေန ၾကည့္ရင္ေတာ့ မေတြးရဲစရာပါပဲ၊ ေၾသာ္ သန္းေရႊလိုလူမ်ိဳး ထိုင္းမွာလည္း ရွိေသး ပါလားလို႕ အံ့ၾသမိပါတယ္၊ ေနာက္တစ္ခုက ကိုးကြယ္မႈခ်င္း။ ယဥ္ေက်းမႈခ်င္း မတူညီတဲ့ တရုတ္ ရိုးရာပြဲေတြ။ ဥေရာပရိုးရာ ေဟာ္လို၀င္းေခၚ တေစၦပြဲေတြ အစရွိသျဖင့္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးအႏွံ႕လုပ္ေနၿပီး ဗုဒၶဘာသာအခ်င္းခ်င္းပိတ္ပင္မႈဟာလည္း ဆက္ေျပာဖို႕ ကို မေျပာခ်င္ေတာ့ပါဘူးေလ၊

အားလံုးကိုၿခံဳငံုၿပီး ျပန္လည္သံုးသပ္ရင္ေတာ့ ထိုင္းႏိုင္ငံထဲမွာ ျမန္မာအလုပ္သမားေတြ ရွိေန ရတာဟာ ထိုင္းစီးပြါးေရးအတြက္ အဓိကအခ်က္ထဲမွာပါပါတယ္၊ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ အျပန္အလွန္ အ က်ိဳး ရွိတယ္ ဆိုတာကို ရဲရဲလက္ခံႏိုင္ရ ပါမယ္၊ ေသေသခ်ာခ်ာတြက္ရင္ ထိုင္းႏိုင္ငံက ပိုၿပီးအက်ိဳး အျမတ္ ရပါတယ္၊ ဒါကိုလစ္လ်ဴရႈၿပီး ျမန္မာအလုပ္ သမားေတြကို တစ္ဖက္သတ္ဖိႏွိပ္မယ္ဆိုရင္ ေနာင္အနာဂတ္မွာ ဆိုးက်ိဳးေတြမ်ားစြာျဖစ္လာႏိုင္ပါတယ္၊ အထူးသျဖင့္ ျမန္မာအလုပ္သမားေတြ အတြက္ ေကာင္းမြန္တဲ့စိတ္ထြက္ေပါက္ျဖစ္တဲ့ ဘာသာေရးပြဲေတာ္ေတြ ပိတ္ပင္ျခင္းဟာ ဘယ္လို မွလက္ခံႏိုင္စရာမရွိပါဘူး၊ ထိုင္းႏုိင္ငံမွာ လူသားဆန္တဲ့ ယဥ္ေက်းတဲ့ လူေတာ္လူ ေကာင္းေတြ အမ်ားၾကီးပါပဲ၊ ထိုင္းႏိုင္ငံယဥ္ေက်းမႈ၀န္ႀကီးကိုယ္တိုင္က ဘာသာေရးကိုအေျခခံၿပီး ျမန္မာအလုပ္ သမားျပသနာေတြေျဖရွင္းဖို႕ ေျပာၾကားသြားပါတယ္၊ ၂၉/၁၀/၂၀၀၇ ရက္စြဲနဲ႕ နယ္အိုန အမည္ရ သတင္း ၀က္ဘ္ဆိုဒ္မွာရွိပါတယ္၊ လိပ္စာကိုေအာက္မွာေဖၚျပသြားပါမယ္၊ အဲဒီလို ထိုင္းလူယဥ္ေက်း ေတြရဲ႕ ေလးစား ဖြယ္ရာေတြကိုေထာက္ထားၿပီး ျပင္းျပင္းထန္ထန္ မေျပာေတာ့ပါဘူး၊ ဒါေပမယ့္ ထိုင္းလူမ်ိဳးမ်ား အေလးထားၿပီး စဥ္းစားေစခ်င္တာကေတာ့ ျမန္မာ။ေလာ။ကမ္ပူးခ်ား ဗုဒၶဘာသာ အိမ္နီးခ်င္း ႏိုင္ငံသားေတြနဲ့ ဆက္ဆံရာမွာ ေျပ ျပစ္မႈေတြ ေလ်ာ့နည္းေနတာ ဘာေၾကာာင့္လဲ။ ဘာေတြ ျပင္ဆင္သင့္သလဲ ဆိုတာေတြပါ၊ အနာဂတ္ကာလမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ယွဥ္တြဲေနထိုင္ သြားဖို႕အတြက္ ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈေတြလုပ္ဖို႕လိုအပ္ေၾကာင္း တင္ျပရင္းနဲ့ ေခတၲရပ္ နားပါဦးမယ္၊ ထိုင္းယဥ္ေက်းမႈ၀န္ႀကီးေျပာၿကားခ်က္သတင္းပါတဲ့လိပ္စာကေတာ့

http//www.naewna.com

Monday, September 24, 2007

ကမၻာ အရပ္ရပ္မွ ျမန္မာ ႏိုင္ငံသားမ်ားအားလံုးသို႕ ႏိႈးေဆာ္လႊာ

ျမန္မာႏိုင္ငံတ၀ွမ္းလံုးတြင္ ယခု ျဖစ္ေပၚေနေသာ မတည္ၿငိမ္မႈမ်ားႏွင့္ ျပည္သူမ်ားရဲ႕ ဆင္းရဲ ၾကပ္တည္း မႈမ်ားမွ လြတ္ေျမာက္ရန္ အတြက္ ရဟန္း သံဃာေတာ္မ်ားမွ ဦးေဆာင္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ အရပ္ရပ္တြင္ ေမတၲာပို႕ ေမတၲာရပ္ခံပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ေနခဲ့ၾကပါသည္။ သို႕ေသာ္ ထို ေမတၲာရပ္ခံ ေမတၲာပို႕ပြဲမ်ားကို အၾကမ္းဖက္ ရိုက္ႏွက္ လူစုခြဲ ဖမ္းဆီးျခင္းမ်ားႏွင့္ ဆက္လက္ အၾကမ္းဖက္ ႏွိမ္နင္းရန္ ျပင္ဆင္မႈမ်ား ေပၚေပါက္လာခဲ့ၾကပါသည္။


ထိုင္းႏိုင္ငံ မဟာခ်ိဳင္ရပ္တြင္ လာေရာက္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနၾကေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံအရပ္ရပ္မွ တိုင္းရင္း သား ျပည္သူမ်ားလဲ ျမန္မာႏိုင္ငံထဲတြင္ က်န္ရစ္ေနခဲ့ၾကေသာ မိဘေဆြမ်ိဳး တိုင္းရင္းသားမ်ားကို စိတ္ပူ ပန္ေနၾကမည္ဟု ယံုၾကည္ပါသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းေန မိဘေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းမ်ားအတြက္ ေမတၲာပို႕ ဆုေတာင္းပြဲမ်ား က်င္းပျပဳလုပ္ၾကမည္ဟု စီစဥ္လ်က္ ရွိပါသည္။


ထိုသို႕ ေမတၲာပို႕ ဆုေတာင္းရာတြင္ ႏိုင္ငံတကာမွ ျမန္မာမ်ားနည္းတူ အိမ္တိုင္းလူတိုင္း အလုပ္ရံုတိုင္းတြင္ ရွိေသာ တိုင္းရင္းသားမ်ား အားလံုး မိမိတို႕ အိမ္ေရွ႕ အခန္းေရွ႕ အလုပ္ရံုေရွ႕သို႕ ထြက္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ ရွိရာအရပ္သို႕ မ်က္ ႏွာမူၿပီး ေမတၲာပို႕သူ အားလံုး တညီတညာတည္း ေမတၲာပို႕ရန္ ျဖစ္ပါသည္။ သန္ဘက္ခါ ေတာ္သလင္းလျပည့္ေန႕မွ စတင္ၿပီး ညစဥ္ညတိုင္း ညီညာျဖျဖ ရြတ္ဆို ေမတၲာပို႕ရန္ စီစဥ္ထားပါသည္။ မင္းကြန္း ဆရာေတာ္ ဘုရားႀကီး ေရးသားေတာ္မူေသာ ေမတၲာသုတ္လာ ေမတၲာပို႕နည္း ထဲမွ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ေမတၲာပို႕ ဆုေတာင္းမႈ ကို ညစဥ္ညတိုင္း (ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ည ၈နာရီ တိတိ) ထိုင္းစံေတာ္ခိ်န္ ည ၈နာရီခြဲတိတိမွ စတင္ကာ ၁၅မိနစ္တိတိ ရြတ္ဆို ေမတၲာပို႕ရန္ ျဖစ္ပါသည္။ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ေမတၲာဓာတ္ျဖင့္ ေအာင္ျခင္း ရွစ္ပါးကို ေအာင္ေတာ္မူခဲ့သည့္ နည္းတူ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္တြင္းတြင္ ယခု ျဖစ္ပ်က္ေနေသာ မတည္ၿငိမ္မႈမ်ားလဲ ေမတၲာျဖင့္ ေျပလည္ႏိုင္ၾကပါေစ။


လူအခ်င္းခ်င္း ႏွိပ္စက္ျခင္း ကင္းရွင္းၾကပါေစ။

တို႕ ေမတၲာစြမ္း ကမၻာလႊမ္း ၿငိမ္းခ်မ္းၾကပါေစ။

Wednesday, August 22, 2007

လူမႈေရး ဆိုတာ


အမိေျမက မိဘ ေဆြမ်ိဳးတို႕ကို ခြဲခြာၿပီး ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သား အျဖစ္ အလုပ္လုပ္ရတာ မလြယ္လွပါဘူး။ ရသမွ်ေငြကို ေနဖို႕ စားဖို႕ ေလာက္ငရံု ခ်န္ၿပီး မိသားစုထံ အကုန္ပို႕ေနခဲ့ၾကလို႕ ေနထိုင္မေကာင္း ျဖစ္ခဲ့တဲ့ အခါ၊ လုပ္ငန္းခြင္မွာ ထိခိုက္ ဒဏ္ရာ ရခဲ့ၾကလို႕ ကိုယ္လက္ အဂၤါေတြ စြန္႕လႊတ္ ၾကရတဲ့ အခါ ေဆးကုစရာ ေငြက်န္ မရွိ၊ အလုပ္ရွင္က တာ၀န္မယူ၊ အိမ္ငွားခ မေပးႏိုင္လို႕ ေနစရာ၊ စားစရာ၊ ေဆးကုစရာ မရွိဘဲ မေသမရွင္ ဘ၀မွာ စိတ္ဓာတ္က်လြန္းလို႕ သတ္ေသ သြားသူေတြလဲ အမ်ားသားပါ။ ဘ၀တူ အလုပ္သမား အခ်င္းခ်င္းကို ေဆြမ်ိဳးလုိ သေဘာ ထားၿပီး ႏိုင္ငံသားခ်င္း ရိုင္းပင္းရံုက လြဲလို႕ ကိုယ္က်င့္တရား ေကာင္းသူမ်ား အဖို႕ တျခား ေရြးစရာ နည္းလမ္း သိပ္မရွိလွ ပါဘူး။ ဒီေတာ့ ဆင္းရဲသားခ်င္း အတူတူ ပိုဒုကၡ ေရာက္ေနသူကို ဒုကၡနည္းသူက ကူညီ ေစာင့္ေရွာက္ ၾကရင္း ရင္ၿငိမ္းပန္း အသင္းေလးက ပိုအင္အား မ်ားလာတာပါ။ ဒီလို သြားေရာက္ ေတြ႕ဆံု အားေပး ေမးျမန္းမႈဟာ သတ္ေသ လုဆဲ လူတစ္ေယာက္ရဲ႕ အသက္ကို ကယ္ႏိုင္ ေလာက္သည္ အထိ စိတ္ဓာတ္ ခြန္အား ေပးစြမး္ ႏိုင္တယ္ ဆိုတာ ကိုယ္ေတြ႕ ေတြပါ။

သည္လို လိုက္လံ အားေပး ရတာ တလကို ဘယ္ႏွစ္ၾကိမ္လို႕ ေရတြက္ ႏိုင္ဖို႕ေတာင္ ခက္ခဲလွ ပါတယ္။ အသင္း၀င္ တစ္ဦးခ်င္းက အိတ္စိုက္ လုပ္လိုက္ရတာေတြလည္း မ်ားလြန္းလွပါတယ္။ အျခား အသင္းအဖြဲ႕ မ်ားလို အသင္းသားမ်ား မည္သည့္ လခ၊ အက်ိဳး ခံစားခြင့္မွ မရၾကပါဘူး။ ဒါ့ျပင္ အသင္းသားမ်ားရဲ႕ အလုပ္ခ်ိန္ မ်ားကို ဖ်က္၊ အခ်ိန္ပို လုပ္ခမ်ားကို လ်စ္လ်ဴရႈရင္း လူသားခ်င္း စာနာစိတ္ ဆိုတာေလး တစ္ခု တည္းနဲ႕ ဒီလို လူမႈ အက်ိဳးျပဳ လုပ္ရပ္မ်ားကို တြန္းအားေပးသူ မပါဘဲ ကိုယ္ပိုင္ အသိစိတ္ နဲ႕ ေဆာင္ရြက္ ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ သူတို႕ေလး ေတြရဲ႕ အားငယ္ ေနတဲ့ မ်က္ႏွာ၊ အားကိုး တႀကီး မ်က္၀န္းေလး မ်ားကို ကိုယ္ခ်င္းစာ လိုက္မိ တာနဲ႕ ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ ကရုဏာ စိတ္ရဲ႕ ေစ့ေဆာ္ မႈေၾကာင့္ အားတင္းရင္း အေရာက္သြား လိုက္ၾက တာပါပဲ။

အလွဴေငြက အလွဴ ပစၥည္း၊ အကူ ပစၥည္းေတြက အလွဴေငြေတြက ပါတာ ျဖစ္ေပမယ့္ သြားေရာက္ ေတြ႕ဆံုရတဲ့ စရိတ္ကေတာ့ ရင္ၿငိမ္းပန္း အဖြဲ႕သားမ်ားရဲ႕ သီးသန္႕ အိတ္စိုက္ေငြထဲပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ပီတိကိုစား အားရွိပါသည္။ ကရုဏာ ဘာ၀နာကိုပြား တကမၻာလံုး ေအးခ်မ္းပါေစသား…

ရင္ၿငိမ္းပန္း စာေပပ်ိဳးခင္းအ လိမၼာ စာမွာ ရွိ ဆိုသည့္ အတိုင္း ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ နယ္ပယ္ အသီးသီးမွ လာေရာက္ အလုပ္ လုပ္ကိုင္ ေနၾက ေသာ ေရႊ႕ေျပာင္း ျမန္မာ လုပ္သားမ်ား တုိင္းတပါးတြင္ အလုပ္ လုပ္ေနစဥ္ ပိုမို လိမၼာ ပါးနပ္ လာေစရန္ လည္း ေကာင္း၊ အသိအျမင္ ပိုမို ပြင့္လင္း လာေစရန္ လည္းေကာင္း၊ ျမန္မာ့စာေပ ယဥ္ေက်းမႈနဲ႕ အလွမ္းေ၀ကြာ မသြား ေစရန္ လည္းေကာင္း၊ မိဘ ေဆြမ်ိဳးတို႕နဲ႕ ခြဲခြာၿပီး တိုင္းတပါးတြင္ ပင္ပင္ပန္းပန္း အလုပ္ လုပ္ေန ၾကရ ေသာ ျမန္မာမ်ား သင့္ေလ်ာ္ ေကာင္းျမတ္ေသာ စိတ္ ေဖ်ာ္ေျဖမႈ ရေစရန္ လည္းေကာင္း၊ ေကာင္းက်ိဳး အားလံုး ကို ရည္ေမွ်ာ္လ်က္ သည္ စာၾကည့္တိုက္ အေသးစားေလးကို ျမန္မာေက်ာင္းသားမ်ားရဲ႕ ပညာရပ္ ဆိုင္ရာ စာအုပ္ လွဴဒါန္းမႈ၊ ေစတနာရွင္မ်ားရဲ႕ လွဴဒါနး္မႈမ်ားျဖင့္ စတင္ တည္ေထာင္ ခဲ့ႏိုင္ ပါသည္။ ယခုအခါ စာဖတ္သူ ပိုမို မ်ားျပားလာသည္ႏွင့္အမွ် စာအုပ္ လိုအပ္ခ်က္ ပိုမို မ်ားျပားလာသျဖင့္ အလွဴရွင္မ်ား ကို ထပ္မံ ဖိတ္ေခၚ ပါသည္။ အႏွစ္သာရ ႏွင့္ အက်ိဳး ရွိေသာ စာအုပ္ကို လွဴျခင္းသည္ ပညာကို လွဴရာ ေရာက္ပါသည္။ ပညာကို လွဴျခင္းသည္ ေလာကတြင္ ေကာင္းက်ိဳး ဆိုးျပစ္ကို သင္ၾကား ျပသရာ ေရာက္သျဖင့္ တရားသျဖင့္ ေနထိုင္ က်င့္ၾကံသူ လူေကာင္း လူေတာ္ မ်ားစြာ ေပၚေပါက္ေအာင္ ေျမေတာင္ ေျမွာက္ရာ ေရာက္ပါသည္။ စာအုပ္ လွဴျခင္း ျဖင့္ အမ်ိဳးကို ျမွင့္တင္ ေပးႏိုင္ ၾကပါေစ။

ပညာလွဴက လံုးစံုရ

ဘာသာေရးဆိုင္ရာ ပြဲလမ္းမ်ား ဦးေဆာင္ က်င္းပျခင္း
၂၀၀၆ခုႏွစ္ မဟာသၾကၤန္ တြင္ သၾကၤန္ပိတ္ရက္ ၃ရက္ တရားစခန္းတြင္ စုေပါင္း တရားထိုင္ တရားနာပြဲတြင္ ေယာဂီ၀တ္ျဖင့္ ေတြ႕ရေသာ ျမန္မာ ေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမားမ်ား၂၀၀၆ ခုႏွစ္ မဟာသၾကၤန္ စုေပါင္း ရဟန္းခံ ရွင္ျပဳပြဲႏွင့္ ဥပုသ္သည္ တျဖစ္လဲ ျမန္မာ ေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမားမ်ား

အျခား အသင္းအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္လည္း ရင္းရင္းႏွီးႏွီး ခင္ခင္မင္မင္ၿပီးခဲ့သည့္ ကရင္ရိုးရာ လက္ေကာက္၀တ္တြင္ ခ်ည္ျဖဴဖြဲ႕ အခမ္းအနား အမွတ္တရ

သည္အခမ္းအနားကို ေဘာလံုးကြင္းအတြင္း က်င္းပခြင့္ေတာင္းခံရာ ေဒသခံ ထိုင္းရဲက လူ ၂၀၀ တက္ေရာက္ မည္ဟု စာရင္းေပးေသာေၾကာင့္ က်င္းပခြင့္ ျပဳခဲ့ေသာ္လည္း ရိုးရာပြဲကို မျဖစ္မေန တက္ခ်င္ လွေသာ ကရင္ လူမ်ိဳးမ်ား ေသာင္းႏွင့္ခ်ီၿပီး တက္ေရာက္ ခဲ့ၾကရာ ေဒသခံရဲမွ မည္သို႕ ျပဳရမည္ကို မသိႏိုင္ေအာင္ အၾကပ္ရိုက္ သြားခဲ့သည္။ မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ တဆင့္ ၾကားျဖင့္ တက္ေရာက္ လာေသာ ပရိသတ္ေၾကာင့္ ပြဲစီစဥ္သူ မ်ားလည္း လူမ်ားလြန္း ေသာေၾကာင့္ ပြဲမထိန္း ႏိုင္ေတာ့ဘဲ ရွိေန ခဲ့သည္။ ထိုအခါ ေနရာ အတြက္ တိုးေ၀ွ႕ရင္း အခ်င္းမ်ား ရန္ျဖစ္ၾက ေတာ့မွ အေၾကာင္းရွာ ေနေသာ ထိုင္းရဲက ထိုင္းစစ္တပ္ကို အေၾကာင္းၾကားၿပီး ထိုလူအုပ္ႀကီးကို အတင္း ၀င္ေရာက္ ဖမ္းဆီးခဲ့ေလသည္။ လူေသာင္းနဲ႕ခီ် ရွိေနေသာ လူအုပ္ကို စစ္တပ္နဲ႕ ရဲတို႕ ညွပ္ပိတ္ကာ ဖမ္းေသာ္လည္း အေျပးေကာင္းလွ၊ အေရွာင္ျမန္လွေသာ ေရႊပြဲလာ ပရိသတ္ကို ထိုင္းမ်ား လက္ဖ်ားခါ ၾကရ ေလသည္။ ဖမ္းဆီးခံရသူ ရာ ဂဏန္းေသာ အလုပ္သမားမ်ား ထဲမွ အလုပ္သမား လက္မွတ္ ရွိသူမ်ားကို အလုပ္ရွင္ မ်ားက ျပန္လည္ ေရြးယူ ၾကၿပီး အလုပ္သမား လက္မွတ္ မရွိသူမ်ားကို ျမန္မာဘက္ ကမ္းသုိ႕ ျပန္ပို႕ခဲ့ ေလသည္။

ဘာသာေရးဆိုင္ရာ လႈပ္ရွားမႈမ်ား
အေနာ္ရထာ မင္းေစာ သည္ ဘာသာေရးအတြက္ ဗုဒၶဘာသာကို ကိုးကြယ္ေစခဲ့ရာ ျပည္သူမ်ား ႏွလံုးစိတ္၀မ္း ႏူးညံ့ ၾကသည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လူေကာင္း မ်ားေသာ တိုင္းျပည္ကို အုပ္ခ်ဳပ္ ရသည္မွာ တိုးတက္မႈ ျမန္ခဲ့ ေၾကာင္း က်န္စစ္သားမင္း၊ အေလာင္းစည္သူမင္း တို႕လက္ထက္ တိုးတက္မႈႏွင့္ အေနာ္ရထာမင္း လက္ထက္ တိုးတက္မႈ တို႕ကို ႏိႈင္းယွဥ္ ျခင္းျဖင့္ သိႏိုင္ ေလသည္။ လူေကာင္းမ်ား ၀ါးအစည္းေျပသလို ျဖစ္ေနပါက ႏြားကြဲ က်ားကိုက္ ဆိုသည့္အတိုင္း သူတပါး တိုင္းျပည္တြင္ ေနထိုင္ရင္း အလုပ္လုပ္ကိုင္ရသည္မွာ အႏၲရယ္ မ်ားလွ သည္ ျဖစ္ရာ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ား ဘာသာေရး ပိုမို ကိုင္းရိႈင္းေစရန္၊ အိမ္လြမ္းစိတ္နဲ႕ အားငယ္စိတ္ တို႕ကို ဘာသာေရးျဖင့္ ေျဖေဖ်ာက္ ႏိုင္ေစရန္၊ အခ်င္းခ်င္း ပိုမို စည္းလံုးစြာ ေနထိုင္တတ္ ေစရန္ အခြင့္အလမ္း ဖန္တီး ေပးေသာ အားျဖင့္ ဘာသာေရး ဆိုင္ရာ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ရင္ၿငိမ္းပန္း အသင္းမွ ဦးေဆာင္ၿပီး မၾကာခဏ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

နာေရး ကူညီ ရတာ လြယ္သလား


ရင္ၿငိမ္းပန္း ကရုဏာ ေဖာင္ေဒးရွင္းတြင္ အဓိက ေဆာင္ရြက္ ရဆံုး အလုပ္ကို ေျပာပါ ဆုိလာပါမူ နာေရး ကူညီမႈကို ေျပာရ မလုိလို။ မၾကာခဏ ျမန္မာ ေရႊ႕ေျပာင္း လုပ္သားမ်ား အေပၚ လူသတ္မႈ၊ မုဒိမ္းမႈ မ်ားကို တစ္လလွ်င္ အနည္းဆံုး ႏွစ္ၾကိမ္ခန္႕ က်ဴးလြန္ေလ့ ရွိသူ ထိုင္းမ်ား၊ တမင္ ေသြးကြဲေအာင္ ေသြးထိုး လႈံ႕ေဆာ္ျခင္း ခံရ ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚ လာေသာ လူမ်ိဳးေရး မုန္းတီးမႈ မ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေသာ မြန္-ျမန္မာ ပဋိပကၡ တုိ႕ေၾကာင့္လဲ လူသတ္မႈမ်ား ျဖစ္ပြားေလ့ ရွိရာ မည္သူပင္ ေသေစ ကာမူ လူမ်ိဳး၊ ဘာသာ၊ က်ား၊ မ၊ ရန္သူ၊ မိတ္ေဆြ မေရြး ေသသူရဲ႕ ျမန္မာ ျပည္တြင္း က်န္ရစ္သူ မိသားစု စိတ္တိုင္းက် မီး သၿဂိဳလ္ျခင္း၊ နာေရးကိစမ်ား ကူညီ ေဆာင္ရြက္ ေပးျခင္း မ်ားကို ရင္နင့္စြာ ေဆာင္ရြက္ ၾကရပါသည္။ နာေရး တစ္ခုကိုလည္း သက္ဆိုင္ရာ ေဒသရဲ႕ ဓေလ့ ထံုးစံႏွင့္ အညီသာ မီးသၿဂိဳလ္ ရသျဖင့္ ၾကံဳေတြ႕ရေသာ အခက္အခဲႏွင့္ ဓေလ့ ထံုးစံမ်ားကို ဗဟုသုတ အလို႕ငွာ လည္းေကာင္း၊ ကရုဏာ မိုးတို႕ကို ေမွ်ာ္လင့္ ေနေသာ ပန္းကေလးမ်ားကို သတိရ ေစျခင္း အလို႕ငွာ လည္းေကာင္း တင္ျပ လိုက္ရ ပါသည္။

ေရႊ႕ေျပာင္းျမန္မာ လုပ္သား ဆိုသည္မွာ


(အထက္ပါ ဓာတ္ပံုမွာ ထမင္းစားခ်ိန္ ထမင္းစား ရံုထဲတြင္ ရိုက္ကူးထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ေရႊ႕ေျပာင္းျမန္မာ လုပ္သားမ်ားကို သူတို႕ သက္ဆိုင္ရာ အလုပ္ရံု ၀တ္စံုမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ျမင္ႏိုင္ပါသည္။)

၀မ္းေရးႏွင့္ မိသားစု အေရးတို႕ အတြက္ ေရခဲမွတ္ေအာက္ လြန္စြာ ေအးေသာ ငါးပုစြန္ အေအးခန္းမ်ားတြင္ ငါးျပင္၊ ပုစြန္ခြာ စသည္ျဖင့္ ေရခဲေရမ်ားႏွင့္ တေနကုန္ မနက္ ၈နာရီမွ ညေန ၅နာရီ၊ အခိ်န္ပို ညေန ၅နာရီမွ ည ၈နာရီ သို႕မဟုတ္ ၁၀နာရီသို႕ တိုင္ေအာင္ မရပ္မနား ထိုင္စရာ မရဘဲ မတ္တပ္ရပ္ အလုပ္ လုပ္ကိုင္ ေနၾကရ ေသာ္လည္း ရသေလာက္ အခိ်န္ေလးတြင္ မက္ေမာ စရာ ေကာင္းလွေသာ အခ်ိန္ပို အလုပ္ဆင္းခ်ိန္ကို ဖဲ့ၿပီး ဘ၀ တုိးတက္ရာ တိုးတက္ေၾကာင္း အဂၤလိပ္စာ သင္တန္းေက်ာင္း ကို ရေအာင္၊ ၿပီးျပတ္ေအာင္ သင္ယူရေသာ မဟာ ဇြဲ သတၲိရွင္ ေရႊ႕ေျပာင္းျမန္မာ လုပ္သားမ်ား

Monday, August 20, 2007
ထိုင္းႏိုင္ငံ မဟာခ်ိဳင္ေဒသ ၀ပ္ခြပ္ရပ္ရွိ ျမန္မာမႈ ျမန္မာ့ဟန္ ျမန္မာ့ ဗိသုကာ လက္ရာႏွင့္ မဟာ သတိပဌာန သုတ္လာ မဂ္ဖိုလ္ ေရာက္ေအာင္ သြားရာ လမ္းေၾကာင္း ဉာဏ္စဥ္ ၁၆ပါး စသည့္ တို႕ကို သေကၤတ ၀ါဒျဖင့္ တည္ထားေတာ္မူေသာ ျမန္မာ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားရဲ႕ ေကာင္းမႈ ဆုေတာင္းျပည့္ ေစတီ
ေစတီေတာ္ရဲ႕ ထီးေတာ္ကို မႏၲေလးမွ ရေအာင္ ခဲရာခဲဆစ္ မွာယူ ပင့္ေဆာင္ၿပီး ျမန္မာကို အလြန္ မုန္းေသာ တိုင္းတပါးတြင္ ျမန္မာ့မူ ျမန္မာ့ ဟန္ျဖင့္ ေစတီေတာ္ကို မရ ရေအာင္ တည္ထား ကိုးကြယ္ ႏိုင္ရန္ ၾကိဳးပမ္းခဲ့ ၾကေသာ ျမန္မာ ေရႊ႕ေျပာင္း လုပ္သား မ်ားႏွင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ အလံ ေရြးခ်ယ္ စိုက္ထူ ရာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသံုး သာသနာ့အလံ လႊင့္ထူခြင့္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး အဆင္ မေျပမႈမ်ား ျပင္းျပင္း ထန္ထန္ ျဖစ္ပြားခဲ့ ေသာ္လည္း ေစ့စပ္ ညွိႏႈိင္း ေဆြးေႏြး ေပးေသာ သံဃာေတာ္ အရွင္သူျမတ္မ်ား အားလံုး တို႕ရဲ႕ ၾကိဳးပမ္း အားထုတ္ မႈေၾကာင့္ ၁၅ရာစု ေနာက္ပိုင္းတြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္း တည္ထား ကိုးကြယ္ေသာ ပထမဆံုး ျမန္မာ့လက္ရာ ေစတီေတာ္ ျဖစ္ပါသည္။

Wednesday, August 1, 2007

ရင္ၿငိမ္းပန္း ဆိုသည္မွာ

ကၽြႏ္ုပ္တို႕ ႏွလံုးသားထဲတြင္ ထုထည္ ႀကီးမားစြာျဖင့္ ကိန္းေအာင္း ေနေသာ ေမတၲာ ကရုဏာကို အျမင့္ျမတ္ဆံုး ဒါန အျဖစ္ မြန္းၾကပ္ ေနေသာ ဘ၀တူ အလုပ္သမား မ်ား၏ အခက္အခဲ၊ ျပည္တြင္းမွ က်န္ရစ္ ခဲ့ေသာ ခိုကိုးရာမဲ့ ဘိုးဘြားတို႕၏ ဘ၀၊ မိဘ ေခၚစရာ မရွိေသာ ရင္ေသြးငယ္ တို႕၏ အနာဂတ္၊ ေသလြန္ သြားၿပီး ပ်ဥ္တစ္ခ်ပ္ ကုန္းေကာက္ စရာ မရွိေသာ စ်ာပန၊ စသည့္ လိုအပ္ခ်က္ မ်ားကို ကၽြႏု္ပ္တို႕၏ ေခၽြးႏွဲစာ မ်ားထဲမွ တေန႕လွ်င္ တစ္ဘတ္၊ တလလွ်င္ ဘတ္ သံုးဆယ္ႏႈံးျဖင့္ တစ္ဦးခ်င္း အင္အားျဖင့္ မဆိုသာ ေသာ္လည္း အမ်ားအားျဖင့္ စုေပါင္း လိုက္ေသာအခါ ၾကီးမားေသာ မဟာ ကရုဏာရွင္ အျဖစ္ အင္အား ေျပာင္းလဲ သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။
သို႕ပါေသာေၾကာင့္ အုတ္တစ္ခ်ပ္ သဲတစ္ပြင့္ အေနျဖင့္ တစ္ဦးခ်င္း မဟာ ကရုဏာရွင္ မ်ားအျဖစ္ ခံယူၾက ပါရန္ ၾကည္လင္ ေအးျမေသာ ေမတၲာ ေရွ႕ထားၿပီး အသိေပး တိုက္တြန္း အပ္ပါသည္။

• တို႕ေတြေပးတဲ့ ျခံဳေစာင္ေလးေၾကာင့္
ဘိုးဘြားေႏြးလို႕ အိပ္တဲ့အခ်ိန္
• တို႕ေတြေပးတဲ့ စာအုပ္ေလးေၾကာင့္
ပညာအသိ တိုးတဲ့အခ်ိန္
• တို႕ေတြကူတဲ့ စ်ာပနေလးေၾကာင့္
က်န္ေနရစ္သူ မ်က္ရည္စဲခ်ိန္
• ပီတိမ်က္ရည္ ရင္မွာသီလို႕
တို႕မ်ားကိုယ္စီ ေပးေ၀မည္။

ရင္ၿငိမ္းပန္းဆိုေသာ အမည္မွာ တစ္သီး ပုဂၢလ ပိုင္ဆိုင္ေသာ အမည္ မဟုတ္ပါ။ ပန္း ဆိုသည္မွာ မည္သူ႕ အေပၚတြင္ မဆို သဘာ၀ အတိုင္း သင္းျပန္႕ ေမႊးျမ ေစသည္မွာ အမွန္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ထို႕အတူ ပန္းကေလး မ်ားသဖြယ္ လူသား တိုင္း၏ ႏွလံုးသား မ်ား၀ယ္ လူမ်ိဳး၊ ဘာသာ၊ ရန္သူ၊ မိတ္ေဆြ မေရြး လူသားတိုင္း အေပၚတြင္ သင္းျပန္႕ ေမႊးျမေစေသာ ေစတနာ ကရုဏာ ပန္းကေလးမ်ား ပြင့္လန္း ေစခ်င္ ပါသည္။ မိမိ ကိုယ္တိုင္ရဲ႕ ႏွလံုးသား မ်ားမွ ေစတနာ ကရုဏာ ပန္းကေလး မ်ားျဖင့္ လူသား မ်ားရဲ႕ ရင္ထဲမွ အပူမီး မ်ားကို ၿငိမ္းသတ္ ေအးခ်မ္း ေစေသာ ရင္ၿငိမ္းပန္း ကေလးမ်ား အျဖစ္ လူသားမ်ားကို ျမင္ခ်င္လွ ပါသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ကမၻာသူ ကမၻာ သားမ်ား အားလံုး ရင္ၿငိမ္းပန္း ကေလးမ်ား ျဖစ္ၾကပါေစလို႕ ဆႏၵျပဳ လိုက္ရပါသည္။

ျမင့္ျမတ္ျဖဴစင္ေသာ ကရုဏာရွင္ အင္အားစုမ်ားကို ေႏြးေထြးစြာ ၾကိဳဆိုျခင္းကၽြႏ္ုပ္တို႕ ရင္ၿငိမ္းပန္း ကရုဏာ ေဖာင္ေဒးရွင္း ကို ဖြဲ႕စည္း တည္ေထာင္ ထားသည္မွာ ၂၀၀၄ ဇန္န၀ါရီ ၁၀ရက္မွ ယေန႕တိုင္ ဆိုလွ်င္ သံုးႏွစ္ ေက်ာ္ၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ ျဖတ္သန္း ခဲ့ေသာ သံုးႏွစ္ ေက်ာ္ၾကာ ခရီးတြင္ ေရႊ႕ေျပာင္း ျမန္မာ လုပ္သား မ်ား၏ က်န္းမာေရးႏွင့္ နာေရး ကူညီမႈ မ်ားကို အဓိကထား ကူညီ ေဆာင္ရြက္ ေပးခဲ့ပါသည္။ လူသား တိုင္းတြင္ ရွိရင္းစြဲ သနား ၾကင္နာ တတ္ေသာ ကရုဏာ ႏွလံုးသားမွ ယိုဖိတ္ စီးဆင္း လာေသာ တစ္ဘတ္ ေပါင္းစုေသာ ျမင့္ျမတ္ေသာ ေငြေၾကး တို႕ျဖင့္ ကူညီ ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ထို႕ေၾကာင့္ ႏွစ္စဥ္ မပ်က္ လွဴဒါန္း ကူညီ အားေပး ၾကေသာ ေစတနာရွင္မ်ား တရက္၊ တလ၊ တႏွစ္ လွဴဒါန္းၿပီး အေၾကာင္း မညီညြတ္၍ ထြက္သြား ၾကေသာ ေစတနာရွင္မ်ား အားလံုးကို ဆင္းရဲ ဒုကၡ ေရာက္ၿပီး၊ ေရာက္ေနဆဲ ဘ၀တူ အလုပ္သမား မ်ားမွ ကမၻာ့ လူသားမ်ား အားလံုးႏွင့္ ထပ္တူထပ္မွ် ေလးစား ဦးညြတ္လ်က္ ေက်းဇူး တသသ အထူး တင္အပ္ ပါသည္။

အသင္း၏ ယေန႕ ရပ္တည္ ရွင္သန္ ေနရေသာ အင္အားသည္ အသင္း၀င္ ဦးေရ ၂၀၀ ေက်ာ္မွ်သာ ရွိေသာ အင္အားျဖင့္ ပရဟိတ လုပ္ငန္း မ်ားကို ၾကံ႕ၾကံ႕ခံ ကူညီ ေနရသည့္ ကာလ ျဖစ္ပါသည္။ ကူညီ လိုက္ရ၍ ရရွိ လာေသာ ပီတိထက္ မကူညီ လိုက္ရ၍ လက္ပိုက္ ေနာက္ဆုတ္ လိုက္ရေသာ စိတ္မခ်မ္းသာမႈက ပိုမ်ား ေနပါသည္။

ဤ ကရုဏာ ရာသက္ပန္ အသင္း၀င္ မ်ားသည္လည္း ဆင္းရဲဒုကၡ ေရာက္ေနသည့္ လူသား အားလံုး၏ မ်က္ႏွာ တစ္ခု ကိုသာ ၾကည့္၍ ရန္သူ မိတ္ေဆြ မေရြး၊ လူမ်ိဳး ဘာသာ မေရြး၊ ဆင္းရဲ ခ်မ္းသာ မေရြး ေရွ႕ဆက္ ကူညီ လွဴဒါန္း သြားရန္ သံဓိဌာန္ ခ်ထားၿပီး ျဖစ္ပါသည္။

ယခုႏွစ္တြင္ ရင္ဆိုင္ ၾကံဳေတြ႕ ရမည့္ အကူအညီ လိုအပ္မႈ မ်ားကိုလည္း အရွိန္အဟုန္ မပ်က္ ဆက္လက္ ကူညီ ေဆာင္ရြက္ သြားရန္ ကၽြႏ္ုပ္တို႕ အားလံုး အဆင္သင့္ ျဖစ္ေနပါၿပီ။ ကၽြႏု္ပ္တို႕ႏွင့္ လက္တြဲ ပါ၀င္ကူညီ ၾကပါရန္ ဘ၀တူ အလုပ္သမား လူသားမ်ား အားလံုးကို ဖိတ္ေခၚ အပ္ပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႕သည္ မည္သည့္ အသင္း အဖြဲ႕ မ်ား၏ လက္ေအာက္ခံ ဆက္ႏႊယ္ခံမွ မဟုတ္ဘဲ ဘ၀တူ ေရႊ႕ေျပာင္း ျမန္မာ အလုပ္သမား မ်ားျဖင့္သာ ဖြဲ႕စည္း ထားေသာ အသင္း ျဖစ္ပါသည္။
ေနာက္ဆံုးတစ္ပြင့္
ေနာက္ဆံုးပြင့္ခ်ပ္
ေနာက္ဆံုး ၀တ္မႈံ
က်န္သည္ အထိ ေလာက ေကာင္းက်ိဳး အတြက္ ကၽြႏ္ုပ္တို႕ ရင္ျငိမ္းပန္း ကေလးမ်ား ကေတာ့ ဖူးပြင့္ လန္းဆန္းလ်က္ သင္းပ်ံ႕ ေမႊးျမေသာ ရနံ႕တို႕ကို ျဖန္႕ေ၀ ေပးေန မည္မွာ အမွန္ပင္ ျဖစ္ပါ ေတာ့သည္။

ဦးေက်ာ္လြင္

Friday, July 20, 2007

ေလာေလာလတ္လတ္ သတင္းမ်ား

ထိုင္းႏိုင္ငံသို႕ ေရာက္ရွိကာ တရားမ၀င္ အလုပ္လုပ္ေနၾကရေသာ ျမန္မာ အလုပ္သမားမ်ား ျဖစ္လင့္ကစား သူတပါးတိုင္းျပည္တြင္ရွိလ်က္ မိမိတို႕ ေမြးဇာတိ ျမန္မာျပည္ကို မေမ့ေသာအားျဖင့္ ျမန္မာ့ရိုးရာ ဓေလ့ထံုးစံမ်ားနဲ႕ ၀တ္စားဆင္ယင္မႈမ်ားကို မေပ်ာက္ပ်က္ေစဘဲ ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းေနထိုင္ရင္း က်န္ခဲ့ေသာ ဧၿပီလ မဟာသၾကၤန္ပြဲေတာ္ကို ျမန္မာ့ရိုးရာမပ်က္ ယဥ္ေက်းစြာ ျမန္မာမႈ ျမန္မာ့ဟန္အျပည့္ျဖင့္ ဆင္ႏြဲခဲ့ေသာ မဟာခ်ိဳင္ရပ္ရွိ ျမန္မာမ်ားကို TITV ရုပ္ျမင္သံၾကားမွပင္ လာေရာက္ ရိုက္ကူး မွတ္တမ္းတင္ခဲ့ရပါသည္။ ရင္ၿငိမ္းပန္းအသင္းႀကီးမွ သၾကၤန္တြင္း ၃ရက္ တရားစခန္းကို မည္သူမဆို လာေရာက္ တရားအားထုတ္ႏိုင္ရန္ ကမကထ ျပဳေပးခဲ့ပါသည္။ စုေပါင္းတရားစခန္းကို ေနရာအတြက္ ထိုင္းဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း ကို ခြင့္ေတာင္းၿပီး တရားျပဆရာေတာ္အျဖစ္ ခ်မ္းေျမ႕ရိပ္သာ ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး၏ ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ ခ်မ္းေျမ႕ရိပ္သာေက်ာင္းခြဲ ေက်ာင္းထိုင္ဆရာေတာ္ ဦးနႏၵ၀ံသမွ ရွင္းလင္းညႊန္ျပေပးခဲ့ပါသည္။ မထင္မွတ္ထားစြာ ေယာဂီေလာင္း တရာေက်ာ္ လာေရာက္ စာရင္းေပးသြင္းခဲ့ၾကၿပီး (၁၁၂)ေယာက္ တရားအားထုတ္ခဲ့ၾကပါသည္။ ယခုလည္း ၀ါဆိုခါနီးအခ်ိန္တြင္ ရက္သတၲ တပတ္လွ်င္ တစ္ရက္တည္းေသာ အလုပ္ပိတ္ရက္ တနဂၤေႏြေန႕တိုင္း ဓမၼစၾကာသုတ္ ရြတ္ဖတ္နည္းႏွင့္ ဓမၼစၾကာ တရားေတာ္သင္တန္းကို ဦးေဆာင္စီစဥ္လ်က္ ယခုလာမည့္ ဇူလိုင္ ၂၉ရက္ တြင္ က်ေရာက္ေသာ ဒုတိယ၀ါဆိုလျပည့္ေန႕တြင္ ဓမၼစၾကာသုတ္ ရြတ္ဖတ္ပူေဇာ္ပြဲကို ထပ္မံ က်င္းပ ျပဳလုပ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းပါးအပ္ပါသည္။